Prezident klubu:

Ing. Ladislav Malík

 

Hlavný tréner klubu:

Mgr. Peter Zagyi,PhD.

T.č: 0907 201 419

email: peterzagyi@yahoo.com

Doručovacia adresa:

Javorinska 12

811 03 Bratislava

 

OFICIÁLNY MAIL:

ryong.taekwondo@gmail.com

 

OFICIÁLNA FB STRÁNKA:

 

Partneri ŠKP Bratislava


Karlova Ves