Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok.

Zoznam členov ŠKP Bratislava v roku 2015

 

Výročná správa ŠKP Bratislava 2015 k nahliadnutiu:

http://www.scpolicie.sk/docs/dokumenty/VYROCNA_SPRAVA_SKP_Bratislava_2015.pdf

 

 

aktuálne výzvy - 2016:

žiadne

 

 

predchádzajúce výzvy podľa roku zverejnenia:

Rok 2016:

Výzva na zaslanie cenovej ponuky pre rok 2016 - autobusy

Výzva na zaslanie cenovej ponuky pre rok 2016 - mikrobusy


Rok 2015:

Výzva na predloženie ponuky - športový náboj kaliber 12/70 mm

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre rok 2015 - športové odevy na reprezentačné účely ŠKP Bratislava

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky pre rok 2015 - športové odevy na reprezentačné účely ŠKP Bratislava

Výzva na predloženie ponuky - strelivo 2015-R-50

Výzva na predloženie ponuky - strelivo 2015-Schonebeck

Výzva na predloženie ponuky - strelivo  2015-diabolky

Výzva na zaslanie cenovej ponuky pre rok 2015 - mikrobusy

 

Rok 2014:

súhrnná správa VO - 4.štvrťrok 2014

súhrnná správa VO - 1.štvrťrok 2014

Výzva na predloženie ponuky - športový náboj kalibru 12/70 mm

Výzva na predloženie ponuky - nákup streliva do guľových zbraní

Výzva na predloženie ponuky - športový materiál + príloha k výzve

Výzva na predloženie ponuky - športové oblečenie

Výzva na zaslanie cenovej ponuky pre rok 2014 - mikrobusy

 

Rok 2013:

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - autobusy

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - mikrobusy

Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
Antalis SecurStar Asbis UNITOP