Predstavenie klubu

 

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE Bratislava

Športový klub polície Bratislava (ŠKP) je od roku 1990 nástupcom a pokračovateľom slávnej tradície klubu, ktorý vznikol už v roku 1952 pod názvom TJ Červená hviezda Bratislava.

Združuje 10 športových oddielov, ktorých členmi sú reprezentanti Slovenska, olympijskí víťazi, majstri sveta i Európy a medailisti z vrcholných podujatí:

-         hádzaná: Peter Pospíšil (striebro, OH 1972 v Mníchove), Štefan Katušák (účastník OH v Montreale, 7. miesto), Ján Packa (účastník OH v Montreale, 7. miesto), Ľubomír Švajlen (účastník OH 1988 v Soule, 6. miesto; OH 1992 v Barcelone, 9. miesto), Ľuboš Hudák (účastník OH v Barcelone, 9. miesto)

-         vodný slalom a zjazd: Peter a Pavol Hochschornerovci (zlato na OH v Sydney 2000, v Aténach 2004 a v Pekingu 2008, majstri sveta)

-         rýchlostná kanoistika: Michal a Richard Riszdorferovci, Juraj Tarr, Erik Vlček (štvorkajak, striebro na OH 2008 v Pekingu; bronz na OH v Aténach 2004, namiesto Juraja Tarra štartoval Juraj Bača; majstri sveta), Ivana Kmeťová - Martina Kohlová (dvojkajak, účastníčky OH v Pekingu, majsterky Európy, medailistky z MS)

-         krasokorčuľovanie: Ivana Reitmayerová (účastníčka ZOH vo Vancouveri, štartovala na MS a ME), Igor Macypura (účastník MS a ME)

-         športová streľba: Daniela Pešková (účastníčka OH v Pekingu, juniorská majsterka sveta), Ján Fabo (účastník OH v Atlante 1996 a 2000 v Sydney, medailista z ME)

-         box: Pavol Hlavačka (juniorský vicemajster sveta, niekoľkonásobný najlepší boxer Slovenska)

-         bedminton

-         bežecký oddiel

-         taekwondo

-         športový oddiel streľby a sebaobrany

 

 

HÁDZANÁRSKY ODDIEL

Najväčší na Slovensku – venuje sa výchove hráčov na vrcholovej i rekreačnej úrovni, vo všetkých vekových kategóriách už od 6 rokov až po seniorov

Viac ako 450členov tvorí:

-         8 družstiev prípraviek

-         8 žiackych družstiev

-         5 dorasteneckých družstiev

-         4 seniorské družstvá

-         30 trénerov

-         20 organizačných a zdravotníckych pracovníkov

Najširší záber – dlhodobo podporuje mužskú aj ženskú zložku, svoju činnosť rozvíja v Bratislave i v jej okolí

Najväčšie úspechy – semifinalista EHF Challenge Cup v kategórii žien (2008), trojnásobný majster Slovenska v kategórii žien (2008, 2009, 2010), semifinalista Pohára európskych majstrov v kategórii mužov (1974), semifinalista pohára IHF v kategórii mužov (1991), trojnásobný majster Československa v kategórii mužov (1973, 1975, 1976), mnohonásobný majster Československa a Slovenska v rôznych mládežníckych kategóriách

Najkreatívnejší – vytvára projekty na podporu športovania detí na školách, organizuje športovo-spoločenské aktivity pre celú hádzanársku komunitu, klub bol jedným z prvých na Slovensku, ktorý podporoval rozvoj plážovej hádzanej

 

ŠPORTOVÉ PROJEKTY

Výchova a tréning hádzanárov

-         hádzanárske škôlky - výber talentovaných detí od 6 rokov

-         hádzanárske prípravky – športový rozvoj detí do veku 10 rokov

-         žiacke a dorastenecké kategórie – výkonnostná hádzanárska príprava, družstvá sú účastníkmi najvyšších slovenských súťaží vo svojich kategóriách

-         družstvá dospelých – muži aj ženy hrajú najvyššie hádzanárske súťaže

Bratislavská hádzanárska akadémia

-         tréningové mládežnícke centrum so zameraním na výchovu pre výkonnostný a vrcholový šport

-         podpora talentovaných hráčov a hráčok vo veku od 14 do 23 rokov

-         profesionálne tréningové podmienky s odborným personálnym zabezpečením

-         sociálna a zdravotná podpora

 

Športom za duševné zdravie detí

-         zameraný na rozvoj a popularizáciu športu medzi školopovinnou mládežou v Bratislave a v okolí

-         budovanie širokej základne detí so záujmom o šport na masovej úrovni

-         pre deti od 6 do 15 rokov

-         turnaje vo vybíjanej, v minihádzanej, v hádzanej 4+1

-         päťročná tradícia, tisíce športujúcich detí

 

IHT (International Handball Tournament) turnaj žiakov

-         medzinárodný turnaj tradičných žiackych družstiev zo Slovenska, Maďarska, Česka a Rakúska

-         zameraný na pravidelnú konfrontáciu výkonnosti vo vybraných ročníkoch mladších a starších žiakov

-         získavanie a porovnávanie skúseností pri práci s mládežou

-         vytváranie pozitívnych vzťahov na športových princípoch s rovesníkmi z okolitých krajín

 

Žiacke turnaje

-         Memoriál Jána Budinského – medzinárodný turnaj žiakov

-         Memoriál Zuzany Palmovej – medzinárodný turnaj žiačok

-         jednodňové turnaje organizované ŠKP Bratislava

-         naše družstvá sa pravidelne zúčastňujú na žiackych turnajoch v okolitých štátoch

 

Turnaj Hummel Beach Handball

-         desaťročná tradícia

-         jeden z najstarších a najväčších medzinárodných turnajov u nás

-         súčasť série turnajov European Beach Handball Tour

-         stovky účastníkov, hádzanárskych reprezentantov Slovenska, súčasných i bývalých vrcholových hráčov a hráčok

-         podpora plážovej hádzanej, mladého a rýchlo sa rozvíjajúceho športu

 

ŠPORTOVO SPOLOČENSKÉ PROJEKTY

Bratislavský hádzanársky ples

-         viac ako desaťročná tradícia

-         exkluzivita

-         viac ako 200 hostí z celej hádzanárskej komunity

Hádzanárske Vianoce

-         stretnutie detí, rodičov, trénerov a funkcionárov klubu

-         kultúrny program, rozdávanie darčekov

-         podpora klubového života spoločnými oslavami Vianočných sviatkov

 

ŠKP Juniáles

-         oficiálny záver hádzanárskej sezóny

-         slávnostné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov

-         ocenenie úspešných tímov i jednotlivcov

-         podpora a rozvoj klubového života

 

Stanovy ŠKP Bratislava

Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
Antalis Tipos