mesačné oddielové príspevky

 

Do 15. v danom mesiaci

Číslov účtu: 2921861285/1100


STDCI, STDKY, MLDCI,MLDKY 25 euro
STŽCI, STŽKY 20 euro
MLŽCI, MLŽKY 20 euro
Prípravka 5 euro

 

Správa pre prijímatela: meno člena

Oddiel:  HaO

Družstvo: (stdci,stdky,mldci,mldky,stzci,stzky,mlzci,mlzky,pripravka) podľa toho, v ktorom družstve je hráč zaradený

Mesiac:......./2013

 

Oddielové príspevky budú aktualizované vždy v piatok v danom týždni.
Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
tipos fibra