Predseda hádzanárskeho oddielu

Andrej Mikuš

Generálny manažér hádzanárskeho oddielu

Ľubomír Orosz

Managment oddielu

Manažér družstva žien

 

 

 

sekcia muži : Peter Dvorský  0902 937 747  e-mail: dvorsky@skpba.sk

sekcia ženy: Dáša Škripová
sekcia mládeže: Adriana Lešková  0902 937 748  e-mail: leskova@skpba.sk
sekcia prípraviek,projekt: Róbert Barta   0902 937 745  e-mail: barta@skpba.sk


Fakturačná adresa:

ul. M.Sch.-Trnavského 2/a
844 46 Bratislava

sekretariat@skpba.sk

 

Doručovacia adresa:

Záporožská 8

851 01 Bratislava

Tel.: +421/ 2 / 6820 3830

6820 3813

Fax: +421/ 2 / 6820 3839

e-mail: hadzana@skpba.sk

 

SPRAVNA RADA Trénerska rada

Karol Darvaši, predseda SR

Andrej Mikuš

Ján Hanko

Patrik Javorčík

Marián Kukumberg

Roman Potrok

Ľubomír Orosz

Igor Záviš

ANto Koraus

Ľubomír Orosz, predseda TR

Jana Kuťková

Adriana Lešková

Silvia Priklerová

Juraj Fogarassy

Juraj Hudák

Tibor Csóka

Peter Kostka

Peter Dvorský

Katarína Bučeková

Róbert Barta

Peter Druga

Martin Vereš

 

Novinky


Rozpis turnaja

 

 


 

„Športový klub polície Bratislava si Vás dovoľuje pozvať a zároveň informovať o projekte s názvom „Dotkni sa hviezd“, ktorý sa uskutoční pod záštitou Slovenského olympijského výboru.

V rámci projektu sa 7. septembra 2013 od 10. do 15. hodiny uskutoční Deň otvorených dverí  v športovej hale Mladosť na Trnavskej ceste 39. Podujatia sa zúčastní aj bratislavská hádzaná, ktorá predvedie ukážky minihádzanej na spoločnom ihrisku s futsalom. Akcia je zameraná na rozšírenie členskej základne detí vo veku od 5 do 14 rokov. Viac informácií nájdete na letáku.

Príďte podporiť hádzanú svojou účasťou.“

Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
tipos fibra