Oddiel bedmintonu bol založený 15.3.2010 na svojej ustanovujúcej schôdzi členkami športového klubu polície Bratislava so zameraním na rekreačný šport. Cieľom oddielu je rozvoj klubového masového športu v danom športovom odvetví a propagácia bedmintonu medzi pasívnymi členmi klubu, ako alternatíva využitia voľného času pre rodinných príslušníkov klubu aktívne pôsobiacich v ostatných športových oddieloch a ich priateľov.

Členovia oddielu sa združujú v jednotlivých družstvách, ktoré si sami zabezpečujú svoje športové vyžitie, športovú prípravu a účasť na súťažiach na základe svojich špecifických požiadaviek.

Oddiel je členom Slovenského zväzu bedmintonu a partnersky spolupracuje s BO HK Filozof

 

Partneri ŠKP Bratislava