dochádzka 2014/2015 (%)

Z - zranená
S - skončila
N - nová

Priezvisko 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

Guzyová

Krajčová
Petrulová
Kocaníková
Petrášová
Horváth
Osvaldová
Lišková
Jagodič
Sisíková
Starcová
Eštoková
Johanová
Frajdtová
Csolleová
Bačová
Priemer

Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
ŠKP Šport AirConsulting Antalis STTA Hummel SINTRA ŠPORT ŠKP Travel FIBRA ELTESO RACIOLA RealSHOP ŠKP Servis Szaly Roland Café & Restaurant INTERMEDIA De Royal Fish on Time BLACKBOAT