Našimi pretekármi sú deti od 8 rokov až po úspešných olympionikov. V našom oddieli zabezpečujeme športovú prípravu takmer 50 žiakom a spolu vyše 70 športovcom.

Partneri ŠKP Bratislava