Evidencia Zmlúv o dobrovoľníckej činnosti - oddiel Vodný slalom a zjazd

 

Por.číslo Priezvisko, meno: Dátum začatia: Dátum ukončenia:
2017/VSaZ/001 H.D. 01.03.17 neurčito
2017/VSaZ/002 H.Z. 01.03.17 neurčito
2017/VSaZ/003 K.F. 01.05.17 neurčito
2017/VSaZ/004 D.A. 01.05.17 neurčito
2017/VSaZ/005 M.L. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/006 M.M. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/007 M.V. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/008 S.R. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/009 A.P. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/010 K.V. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/011 M.J. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/012 M.A. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/013 P.Ľ. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/014 S.N. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/015 V.A. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/016 V.T. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/017 Z.M. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/018 O.Z. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/019 C.I. 06.05.17 07.05.17
2017/Vsaz/020 S.S. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/021 B.P. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/022 U.M. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/023 K.J. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/024 Č.J. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/025 M.M. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/026 P.J. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/027 I.I. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/028 D.I. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/029 K.R. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/030 M.I. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/031 Z.L. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/032 G.Ľ. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/033 H.V. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/034 I.L. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/035 L.O. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/036 S.P. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/037 P.L. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/038 Š.R. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/039 N.R. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/040 H.G. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/041 H.P. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/042 I.E. 06.05.17 07.05.17
2017/VSaZ/043 H.G. 15.05.17 neurčito
2017/VSaZ/044 Č.J. 01.06.17 neurčito
2017/VSaZ/045 M.Ľ. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/046 M.A. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/047 M.M. 27.06.17 02.07.17
2017/VSaZ/048 M.K. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/049 M.M. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/050 L.O. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/051 K.B. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/052 K.P. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/053 K.D. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/054 K.V. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/055 K.T. 27.06.17 02.07.17
2017/VSaZ/056 K.K. 27.06.17 02.07.17
2017/VSaZ/057 I.E. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/058 H.P. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/059 G.Ľ. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/060 D.I. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/061 Ď.P. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/062 Č.I. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/063 B.A. 27.06.17 02.07.17
2017/VSaZ/064 A.P. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/065 K.F. 27.06.17 02.07.17
2017/VSaZ/066 S.N. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/067 S.P. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/068 S.R. 30.06.17 03.07.17
2017/VSaZ/069 P.L. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/070 P.Z. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/071 O.Z. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/072 N.R. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/073 M.M. 27.06.17 02.07.17
2017/VSaZ/074 W.R. 27.06.17 02.07.17
2017/VSaZ/075 V.V. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/076 V.T. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/077 S.S. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/078 S.P. 01.07.17 02.07.17
2017/VSaZ/079 Z.M. 30.06.17 02.07.17
2017/VSaZ/080 H.M. 01.07.17 neurčito
2017/VSaZ/081 H.M. 01.07.17 neurčito
2017/VSaZ/082 D.M. 18.07.17 25.07.17
2017/VSaZ/083 D.N. 18.07.17 25.07.17
2017/VSaZ/084 A.P.
7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/085 B.J.
7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/086 C.K.
7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/087 D.Ľ.
7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/088 Ď.P. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/089 H.P. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/090 H.V. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/091 I.I. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/092 I.L. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/093 K.K. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/094 K.T. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/095 K.R. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/096 K.P. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/097 K.B. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/098 M.M. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/099 M.K. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/100 M.A. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/101 M.I. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/102 N.R. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/103 O.Z. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/104 P.M. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/105 R.B. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/106 S.R. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/107 S.I. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/108 S.P. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/109 S.N. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/110 S.S. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/111 Š.R. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/112 V.Z. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/113 V.A. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/114 V.T. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/115 Z.P. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/116 Z.M. 7.10.17 8.10.17
2017/VSaZ/117 V.A. 7.10.17 8.10.17

Partneri ŠKP Bratislava