ŠKP Bratislava
Hlavný tréner: Martin Janata
mob.: 0948 087 514
Predseda oddielu: Zora Hujsová
mob.: 0907 987 928
e-mail: skpslalom@gmail.com

Partneri ŠKP Bratislava