Klub vodného slalomu pri ŠKP Bratislava vznikol v roku 2000 po úspechoch našich pretekárov ma OH v austrálskom Sydney a odvtedy zbiera množstvo úspechov nielen na domácich pretekoch, ale i medzinárodných. Naši najúspešnejší pretekári sú zároveň členmi Strediska štátnej športovej reprezentácie ministerstva vnútra Slovenskej  republiky.

Najväčšími hviezdami nášho klubu sú olympionici Peter a Pavol Hochschornerovci, Juraj Minčík, Peter a Ladislav Škantárovci, Matej Beňuš, úspešný reprezentant z majstrovstiev Európy Andrej Málek a okrem nich mladá nová generácia šikovných pretekárov ako Juraj Skákala,  Matúš Gewissler, Richard Macúš, ktorí nosia ocenenia z mládežníckych MS a ME.

 

ŠKP Bratislava, oddiel vodného slalomu a zjazdu má lodenicu v prekrásnej Karloveskej zátoke, v ktorej majú dlhoročnú tradíciu či už rýchlostná kanoistika, slalom i zjazd a teraz už aj rafting a SUP.

V lodenici majú pretekári k dispozícií nielen šatne, hangár pre lode, sprchu, klubovňu, ale i posilňovňu, kde majú pretekári trenažér a možnosť cvičenia  s rôznorodým náradím a náčiním.  Dlhé chvíle po tréningu si môžu skrátiť pri stolnom tenise a zregenerovať sa v saune.

Počas sezóny, od marca do novembra, absolvujú pretekári tréningy najmä v Čunove, v areáli vodných športov.

Pretekárom počas sezóny okrem pretekov zabezpečujeme sústredenia na vode, mimo sezóny tréning v bazéne, telocvični, posilňovni i na bežkách.

Partneri ŠKP Bratislava