História

 

ŠKP Bratislava je klub s bohatou a úspešnou tradíciou. Jeho predchodca TJ Červená hviezda Bratislava vznikol v decembri 1952. Červená hviezda Bratislava zabezpečovala rozvoj športu v vo futbalovom, volejbalovom, hádzanárskom, kanoistickom, streleckom, lyžiarskom, basketbalovom, motoristickom, boxeristickom a turistickom oddieli.
Prvý veľký úspech úspech dosiahli v sezóne 1958/59 futbalisti, ktorí sa stali majstrami Československa a potom sa niekoľko rokov umiestňovali na popredných miestach v najvyššej futbalovej lige.
Významné úspechy na domácom i medzinárodnom poli dosiahli volejbalisti, ktorí po zisku niekoľkých titulov Majstra ČSSR vyhrali v roku 1978 Pohár európskych majstrov a v roku 1981 Pohár víťazov pohárov.
Úspešní boli i hádzanári ČH Bratislava, ktorí získali 3xTitul Majstra Československa a v roku 1974 sa prebojovali do semifinále Pohára európskych majstrov.
TJ Červená hviezda mala veľa priaznivcov, vychovala viacerých športovcov, ktorí úspešne reprezentovali na vrcholných športových podujatiach.
Na konferencii Telovýchovnej jednoty Červená hviezda Bratislava 6. júna  1990 boli schválené Stanovy a ich registráciou 15.6.1990 na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-221 vznikol súčasný
Športový klub polície Bratislava.
V roku 1993 sa od ŠKP Bratislava odčlenili volejbalisti a futbalisti, ktorí si vytvorili svoje vlastné kluby VKP Bratislava a FO ŠKP Bratislava.
V súčasnej dobe Športový klub polície Bratislava zabezpečuje činnosť v oddieloch hádzanej, športovej streľby, rýchlostnej kanoistiky, vodného slalomu a zjazdu, boxu, krasokorčuľovania, basketbalu, lukostreľby, turistiky a športového oddielu streľby a sebaobrany
Športovci a družstvá ŠKP Bratislava patria v rámci Slovenska k najúspešnejším a tvoria základ slovenských reprezentačných družstiev vo všetkých vekových kategoriach.
PREDSTAVENIE KLUBU:
Marian Kukumberg – prezident ŠKP Bratislava
Jaroslav Burian – generálny sekretár ŠKP Bratislava
Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
Antalis Tipos