mesačné oddielové príspevky

 

Do 15. v danom mesiaci

Číslov účtu: 2921861285/1100


STDCI, STDKY, MLDCI,MLDKY 25 euro
STŽCI, STŽKY 20 euro
MLŽCI, MLŽKY 20 euro
Prípravka 5 euro

 

Správa pre prijímatela: meno člena

Oddiel:  HaO

Družstvo: (stdci,stdky,mldci,mldky,stzci,stzky,mlzci,mlzky,pripravka) podľa toho, v ktorom družstve je hráč zaradený

Mesiac:......./2011

Novinky


Rozpis turnaja

 

 


 

„Športový klub polície Bratislava si Vás dovoľuje pozvať a zároveň informovať o projekte s názvom „Dotkni sa hviezd“, ktorý sa uskutoční pod záštitou Slovenského olympijského výboru.

V rámci projektu sa 7. septembra 2013 od 10. do 15. hodiny uskutoční Deň otvorených dverí  v športovej hale Mladosť na Trnavskej ceste 39. Podujatia sa zúčastní aj bratislavská hádzaná, ktorá predvedie ukážky minihádzanej na spoločnom ihrisku s futsalom. Akcia je zameraná na rozšírenie členskej základne detí vo veku od 5 do 14 rokov. Viac informácií nájdete na letáku.

Príďte podporiť hádzanú svojou účasťou.“

Partneri Športového Klubu Polície Bratislava
tipos fibra